top of page

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Czas nauki:  1 rok (2 semestry)

Czesne: kierunek bezpłatny

 

Zawód: technik sterylizacji medycznej

 • technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje proces dekontaminacji zgodnie z procedurami,

 • zapewnie odpowiednią czystość mikrobiologiczną sprzętu medycznego stosowanego w diagnostyce i leczeniu,

 • odpowiednio zabezpiecza sprzęt medyczny przed procesem sterylizacji oraz czuwa nad jego prawidłowym przebiegiem,

 • kontroluje skuteczność procesu dekontaminacji.

Potencjalne miejsca pracy:

 • podmioty świadczące usługi sterylizacji,

 • centralne sterylizatornie,

 • podręczne sterylizatornie na bloku operacyjnym,

 • pracownie endoskopowe,

 • gabinety stomatologiczne.

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne

 2. Działalność gospodarcza na rynku usług medycznych

 3. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

 4. Język migowy

 5. Język obcy zawodowy - angielski

 6. Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki

 7. Technologia sterylizacji z elementami informatyki

 8. Wykonywanie dekontaminacji medycznej

 9. Udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej

 10. Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia

 11. Praktyki zawodowe na I i II semestrze

Absolwenci, po zdanym państwowym egzaminie zawodowym, otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass.

Nauka na tym kierunku kończy się

PAŃSTWOWYM EGZAMINEM ZAWODOWYM

prowadzonym przez

Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Szczegóły dostępne na stronie  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (kliknij tutaj)

bottom of page