REKRUTACJA

REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY!

Rekrutacja trwa! Przygotuj wszystkie dokumenty, złóż w sekretariacie szkoły i rozpocznij naukę już we wrześniu.
Wszystko, czego potrzebujesz, by móc aplikować:

01.

02.

03.

Kserokopia dowodu osobistego.

Wypełnione podanie.

Świadectwo ukończenia szkoły średniej.
NIE WYMAGAMY MATURY!

04.

05.

06.

3 zdjęcia legitymacyjne

o wymiarach: 37 x 52 mm

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pobierania nauki na wybranym kierunku.

Opłata rekrutacyjna

0zł !

UWAGA!

W przypadku aplikacji na kierunki płatne (technik elektroradiolog, technik ortopeda, technik dentystyczny, technik elektroniki i informatyki medycznej) konieczne wypełnienie poniższej deklaracji:

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie Szkoły.

© 2017 by Policealna Szkoła

Medyczno - Społeczna w Koszalinie

Znajdź nas na facebooku!

tel: +48 667 817 202

email: sekretariat@policealna-koszalin.pl

KONTAKT

ul. Bohaterów Warszawy 22

75-414 Koszalin

ADRES