top of page

TECHNIK ELEKTRONIKI I INFORMATYKI MEDYCZNEJ

Czas nauki:  2 lata (4 semestry)

Czesne: 250 zł/mies.

 

Zawód: technik elektroniki i informatyki medycznej

 • technik elektroniki i informatyki medycznej uczestniczy i współdziała w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych poprzez przygotowanie i kontrolowanie sprawności technicznej elektronicznych urządzeń medycznych,

 • opanowuje wiedzę ogólną, umożliwiającą zrozumienie zagadnień technicznych - m.in. z zakresu metrologii, elektroniki i informatyki - oraz wiedzę specjalistyczną, dotyczącą metod i aparatury elektronicznej stosowanej w medycynie (komputerowe wspomaganie diagnostyki i terapii, bazy danych medycznych, techniki obrazowania, budowa i użytkowanie aparatury ambulatoryjnej i klinicznej),

 • odpowiada za naprawy, konserwacje, montaż, uruchamianie jaki i konstruowanie nowoczesnej elektronicznej aparatury medycznej takiej jak: rentgenowskiej, sterylizacyjnej, reanimacyjnej, intensywnego nadzoru, audiometrycznej, ultradźwiękowej oraz diagnostycznej do pomiaru prądów czynnościowych w organizmie (EKG, EEG, EMG, EOG),

Potencjalne miejsca pracy:

 • zespoły elektromedyczne w szpitalach, przychodniach i klinikach w ośrodkach naukowo-badawczych,

 • pracownie informatyki medycznej,

 • zakłady produkujące i projektujące sprzęt elektroniczny oraz aparaturę medyczną,

 • serwisy firmowe aparatury medycznej,

 • zakłady naprawy sprzętu elektronicznego.

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne

 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 3. Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia

 4. Zarys anatomii, fizjologii, patofizjologii z elementami pierwszej pomocy

 5. Komunikacja społeczna i praca w zespole

 6. Język migowy

 7. Zarys psychologii

 8. Elektrotechnika i elektronika

 9. Język obcy zawodowy - angielski

 10. Podstawy diagnostyki elektromedycznej i ochrona radiologiczna

 11. Podstawy biofizyki i aparatury elektromedycznej

 12. Technika komputerowa w medycynie

 13. Instalacja i eksploatacja sieci komputerowych

 14. Rysunek techniczny

 15. Pomiary elektryczne i elektroniczne

 16. Obsługa urządzeń elektroniki i informatyki medycznej

 17. Programowanie systemów informatyki medycznej

 18. Sieci komputerowe

 19. Praktyki zawodowe na I, II, III i IV semestrze

Absolwenci, po zdanym państwowym egzaminie zawodowym, otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass.

Nauka na tym kierunku kończy się

PAŃSTWOWYM EGZAMINEM ZAWODOWYM

prowadzonym przez

Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Szczegóły dostępne na stronie  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (kliknij tutaj)

bottom of page