top of page

PROTETYK SŁUCHU

Czas nauki:  2 lata (4 semestry)

Czesne: kierunek bezpłatny

 

Zawód: protetyk słuchu

 • protetyk słuchu zajmuje się osobami niedosłyszącymi i osobami z podejrzeniem niedosłuchu,

 • wykonuje specjalistyczne badania słuchu,

 • dokonuje odpowiedniego wyboru i dopasowania aparatu słuchowego do potrzeb pacjenta,

 • pobiera odlewy uszu według których projektowane są wkładki uszne do aparatów zausznych lub obudowy do aparatów wewnątrzusznych,

 • Protetyk słuchu sprawuje również opiekę nad osobami użytkującymi aparaty słuchowe, zapewniając pomoc w obsłudze urządzenia, komfort psychiczny i ułatwiając asymilację ze społeczeństwem.

Potencjalne miejsca pracy:

 • prywatne oraz państwowe poradnie laryngologiczne

 • punkty badania słuchu

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne

 2. Zarys anatomii, fizjologii i patologii

 3. Metody badania słuchu

 4. Akustyka i psychoakustyka w protetyce słuchu

 5. Metody doboru aparatów słuchowych

 6. Budowa, naprawa i miernictwo aparatów słuchowych

 7. Badanie słuchu

 8. Otoplastyka

 9. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 10. Język obcy w protetyce słuchu

 11. Język migowy

 12. Dopasowanie aparatów słuchowych

 13. Opieka audioprotetyczna

 14. Praktyki zawodowe na III i IV semestrze

Absolwenci, po zdanym państwowym egzaminie zawodowym, otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass.

Nauka na tym kierunku kończy się

PAŃSTWOWYM EGZAMINEM ZAWODOWYM

prowadzonym przez

Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Szczegóły dostępne na stronie  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (kliknij tutaj)

bottom of page