top of page

ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

Czas nauki:  1 rok (2 semestry)

Czesne: kierunek bezpłatny

 

Zawód: asystentka stomatologiczna

 • asystentka asystuje lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,

 • przygotowuje materiały i leki stomatologiczne zgodnie z procedurami,

 • obsługuje i konserwuje instrumenty oraz sprzęt stomatologiczny zgodnie z procedurami,

 • porządkuje stanowiska pracy lekarza dentysty i asystentki w trakcie i po zabiegu stomatologicznym,

 • przygotowuje pacjenta do zabiegu stomatologicznego oraz przekazuje zalecenia przed zabiegowe i po  zabiegowe w formie ustnej i pisemnej.

Potencjalne miejsca pracy:

 • gabinety stomatologiczne

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne

 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 3. Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia

 4. Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc

 5. Farmakoterapia stomatologiczna

 6. Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej

 7. Dokumentacja medyczna w stomatologii

 8. Język obcy w stomatologii

 9. Język migowy

 10. Technologie informatyczne

 11. Pracownia zasad i techniki pracy asystentki stomatologicznej

 12. Działalność profilaktyczno-lecznicza

 13. Praktyki zawodowe na I i II semestrze

Absolwenci, po zdanym państwowym egzaminie zawodowym, otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass.

Nauka na tym kierunku kończy się

PAŃSTWOWYM EGZAMINEM ZAWODOWYM

prowadzonym przez

Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Szczegóły dostępne na stronie  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (kliknij tutaj)

bottom of page