top of page

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Czas nauki:  1 rok (2 semestry)

Czesne: kierunek bezpłatny

 

Zawód: asystent osoby niepełnosprawnej

 • współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej,

 • doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych,

 • diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych,

 • pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej  oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych.

Potencjalne miejsca pracy:

 • jednostki organizacji pomocy społecznej,

 • instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych.

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne

 2. Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii

 3. Elementy anatomii i patologii człowieka

 4. Język migowy

 5. Opieka i pielęgnacja człowieka

 6. Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej

 7. Język obcy w pomocy społecznej

 8. Umiejętności opiekuńcze

 9. Terapia zajęciowa i aktywizacja

 10. Praktyki zawodowe na I i II semestrze

Absolwenci, po zdanym państwowym egzaminie zawodowym, otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass.

Nauka na tym kierunku kończy się

PAŃSTWOWYM EGZAMINEM ZAWODOWYM

prowadzonym przez

Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Szczegóły dostępne na stronie  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (kliknij tutaj)

bottom of page