top of page

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Czas nauki:  2 lata (4 semestry)

Czesne: kierunek bezpłatny

 

Zawód: terapeuta zajęciowy

 • terapeuta zajęciowy aktywizuje chorych poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji w celu poprawy funkcjonowania bio-psycho-społecznego pacjenta,

 • terapeuta zajęciowy to osoba, która interesuje się psychologią i pedagogiką, łatwo nawiązuje kontakty interpersonalne,

 • terapeuta zajęciowy powinien posiadać uzdolnienia artystyczne i manualne.

Potencjalne miejsca pracy:

 • domy dziecka,

 • domy pomocy społecznej,

 • domy dziennego pobytu,

 • pracownie terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych.

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne

 2. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 3. Język obcy w terapii zajęciowej

 4. Podstawy psychologii i pedagogiki

 5. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

 6. Język migowy

 7. Podstawy terapii zajęciowej

 8. Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej

 9. Prowadzenie terapii zajęciowej

 10. Komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego

 11. Praktyki zawodowe na II i IV semestrze

Absolwenci, po zdanym państwowym egzaminie zawodowym, otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass.

Nauka na tym kierunku kończy się

PAŃSTWOWYM EGZAMINEM ZAWODOWYM

prowadzonym przez

Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Szczegóły dostępne na stronie  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (kliknij tutaj)

bottom of page