top of page

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Czas nauki:  2 lata (4 semestry)

Czesne: kierunek bezpłatny

 

Zawód: technik usług kosmetycznych

 • technik usług kosmetycznych wykonuje  zabiegi z zakresu kosmetyki pielęgnacyjnej (zachowawczej), leczniczej i upiększającej,

 • praca kosmetyczki ma charakter pracy indywidualnej, wykonuje ją samodzielnie w oparciu o własne wiadomości, umiejętności praktyczne i doświadczenia zawodowe.

Potencjalne miejsca pracy:

 • gabinety kosmetyczne,

 • ośrodki SPA,

 • własna działalność gospodarcza.

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne

 2. Podstawy anatomii

 3. Podstawy dermatologii

 4. Fizykoterapia

 5. Chemia kosmetyczna

 6. Zarys kosmetologii

 7. Psychologia

 8. Język obcy zawodowy

 9. Podstawy żywienia

 10. Podstawy działalności gospodarczej

 11. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 12. Ratownictwo

 13. Wizaż

 14. Kosmetyka pielęgnacyjna i zabiegowa

 15. Zabiegi fizykoterapeutyczne

 16. Wizaż i stylizacja

 17. Pracownia chemii kosmetycznej

 18. Praktyki zawodowe na II i IV semestrze

Absolwenci, po zdanym państwowym egzaminie zawodowym, otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass.

Nauka na tym kierunku kończy się

PAŃSTWOWYM EGZAMINEM ZAWODOWYM

prowadzonym przez

Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Szczegóły dostępne na stronie  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (kliknij tutaj)

bottom of page