top of page

TECHNIK ORTOPEDA

Czas nauki:  2 lata (4 semestry)

Czesne: 280 zł/mies.

 

Zawód: technik ortopeda

 • technik ortopeda zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem oraz sprzedażą sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych,

 • realizuje indywidualne zamówienia na przedmioty ortopedyczne, dostosowuje przedmioty ortopedyczne do potrzeb użytkownika;

 • prowadzi instruktaż posługiwania się przedmiotami ortopedycznymi,

 • wykonuje montaż i demontaż oraz obróbkę wykończeniową przedmiotów ortopedycznych,

 • dobiera i stosuje metody przetwarzania i obróbki surowców oraz materiałów wykorzystywanych w technice ortopedycznej;

 • pobiera miary,

 • wykonuje pozytywy gipsowe,

 • dobiera elementy i półfabrykaty do wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,

 • dokonuje okresowych przeglądów i napraw przedmiotów ortopedycznych.

Potencjalne miejsca pracy:

 • szpitalne oddziały ortopedyczne i rehabilitacji,

 • zakłady usprawniania leczniczego,

 • zakłady sprzętu ortopedycznego.

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne

 2. Działalność gospodarcza w służbie zdrowia

 3. Język obcy w ortopedii

 4. Podstawy psychologii

 5. Język migowy

 6. Zarys anatomii, fizjologii i patologii

 7. Biomechanika ortopedyczna

 8. Technologia obróbki materiałów

 9. Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

 10. Podstawy kinezyterapii

 11. Technika ortopedyczna

 12. Praktyki zawodowe na I, II, III i IV semestrze

Absolwenci, po zdanym państwowym egzaminie zawodowym, otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass.

Nauka na tym kierunku kończy się

PAŃSTWOWYM EGZAMINEM ZAWODOWYM

prowadzonym przez

Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Szczegóły dostępne na stronie  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (kliknij tutaj)

bottom of page