top of page

TECHNIK MASAŻYSTA

Czas nauki:  2 lata (4 semestry)

Czesne: kierunek bezpłatny

 

Zawód: technik masażysta

 • masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych,

 • technik masażysta musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych i sprawność manualną,

 • wykonuje podstawowe ćwiczenia lecznicze, uwzględniając aktualny stan zdrowia, potrzeby i możliwości pacjenta.

Potencjalne miejsca pracy:

 • członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczenie usług indywidualnych,

 • szpitale,

 • przychodnie rehabilitacyjne,

 • gabinety fizjoterapeutyczne,

 • sanatoria,

 • hotele i gabinety odnowy biologicznej,

 • ośrodki SPA,

 • prywatne gabinety masażu,

 • masażysta drużyny sportowej.

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne

 2. Podstawy przedsiębiorczości

 3. Anatomia z fizjologią

 4. Teoria masażu

 5. Zarys fizjoterapii

 6. Wybrane zagadnienia kliniczne

 7. Organizacja ochrony zdrowia

 8. Propedeutyka zdrowia i pierwsza pomoc

 9. Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

 10. Technologie informatyczne

 11. Język obcy zawodowy

 12. Język migowy

 13. Podstawy działalności gospodarczej

 14. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 15. Pracownia masażu

 16. Organizacja i stosowanie masażu leczniczego – zajęcia praktyczne

 17. Metodyka masażu sportowego

 18. Metodyka masażu kosmetycznego

 19. Praktyki zawodowe na II i IV semestrze

Absolwenci, po zdanym państwowym egzaminie zawodowym, otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass.

Nauka na tym kierunku kończy się

PAŃSTWOWYM EGZAMINEM ZAWODOWYM

prowadzonym przez

Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Szczegóły dostępne na stronie  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (kliknij tutaj)

bottom of page