top of page

TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Uwaga!

               Informujemy, że z dniem 01.09.2019r. zostaje wznowione kształcenie na kierunku Technik farmaceutyczny.

Zgodnie z tym Rozporządzeniem, nauka w zawodzie Technik farmaceutyczny zostaje wznowiona i wydłużona do 2,5 roku (5 semestrów).

W związku z tą informacją zapraszamy już od dziś zainteresowane osoby tym kierunkiem do składania podań.

Czas nauki:  2,5 roku (5 semestrów)

Czesne: kierunek bezpłatny 

 

Zawód: technik farmaceutyczny

 • technik farmaceutyczny wykonuje prace związane ze sporządzaniem i wytwarzaniem produktów leczniczych,

 • wykonuje czynności związane z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów, uczestniczy w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Potencjalne miejsca pracy:

 • apteki wyposażonych w stanowisko do sporządzania leków recepturowych,

 • apteki szpitalne,

 • hurtownie i przedsiębiorstwa przemysłu farmaceutycznego.

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne

 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 3. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 4. Język obcy w branży farmaceutycznej

 5. Podstawy patofizjologii z elementami pierwszej pomocy

 6. Organizacja ochrony zdrowia

 7. Język migowy

 8. Technologia postaci leków

 9. Farmakologia

 10. Analiza leków

 11. Farmakognozja

 12. Pracownia technologii postaci leków

 13. Pracownia analizy leków

 14. Pracownia farmakognozji

 15. Świadczenia farmaceutyczne

 16. Praktyki zawodowe na II i IV semestrze

Absolwenci, po zdanym państwowym egzaminie zawodowym, otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass.

Nauka na tym kierunku kończy się

PAŃSTWOWYM EGZAMINEM ZAWODOWYM

prowadzonym przez

Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Szczegóły dostępne na stronie  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (kliknij tutaj)

bottom of page