top of page

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

Czas nauki:  2,5 roku (5 semestrów)

Czesne: Kierunek bezpłatny.

 

Zawód: technik elektroradiolog

 • technik elektroradiolog świadczy usługi medyczne w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii,

 • w swojej pracy korzysta z wiedzy na temat metod diagnostycznych wykorzystujących promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma, protonowe i neutronowe, a także pole magnetyczne i ultradźwięki.

Potencjalne miejsca pracy:

 • szpitale lub przychodnie,

 • oddziały i inne komórki organizacyjne podmiotów leczniczych, w których znajdują się następujące pracownie: pracownia rentgenografii, pracownia radiologii stomatologicznej, pracownia mammografii, pracownia tomografii komputerowej, pracownia radiodiagnostyki interwencyjnej (badania naczyniowe), pracownia densytometrii kośćca, pracownia medycyny nuklearnej (diagnostyki izotopowej, pozytonowej emisyjnej tomografii), pracownia rezonansu magnetycznego, pracownia ultrasonografii, pracownia spirometrii, pracownia elektrokardiografii, pracownia elektroencefalografii, pracownia elektromiografii, pracownia audiologii, pracownia radioterapii (planowania leczenia, teleradioterapii, brachyterapii).

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne

 2. Zarys psychologii

 3. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 4. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

 5. Język obcy w elektroradiologii

 6. Język migowy

 7. Fizyka i aparatura w elektroradiologii

 8. Elektroradiologia

 9. Anatomia radiologiczna

 10. Diagnostyka i terapia w elektroradiologii

 11. Praktyki zawodowe na V semestrze

Absolwenci, po zdanym państwowym egzaminie zawodowym, otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass.

Nauka na tym kierunku kończy się

PAŃSTWOWYM EGZAMINEM ZAWODOWYM

prowadzonym przez

Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Szczegóły dostępne na stronie  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (kliknij tutaj)

bottom of page