March 14, 2020

February 25, 2020

February 9, 2020

February 7, 2020

February 1, 2020

Please reload

Ostatnie posty

Zajęcia praktyczne - Higienistka stomatologiczna

29/02/2020

Dzięki uprzejmości Kliniki Stomatologicznej Sanatus przy ul. Żwirowej 10 w Koszalinie słuchaczki Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej w Koszalinie uczestniczyły w zajęciach praktycznych oczyszczania kamienia i osadu przy użyciu wysokiej klasy sprzętu jakim jest piaskarka Air Flow Prophylaxis Master.

Miały również możliwość przećwiczyć zagadnienia związane z dezynfekcją i sterylizacją oraz konserwacją narzędzi stomatologicznych.

Miałyśmy również możliwość zapoznać się z RVG oraz pantomografem i CBTC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij
Udostępnij
Please reload

© 2017 by Policealna Szkoła

Medyczno - Społeczna w Koszalinie

Znajdź nas na facebooku!

tel: +48 667 817 202

email: sekretariat@policealna-koszalin.pl

KONTAKT

ul. Bohaterów Warszawy 22

75-414 Koszalin

ADRES