top of page

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Czas nauki:  2 lata (4 semestry)

Czesne: kierunek bezpłatny

 

Zawód: opiekunka dziecięca

 • opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi w wieku od 0-4 roku życia,

 • zadaniem opiekunki jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa dziecka oraz zaspokajanie jego potrzeb,

 • opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację środkami kosmetycznymi,

 • odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków jeśli zachodzi taka konieczność, wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych w zastępstwie rodziców.

Potencjalne miejsca pracy:

 • żłobki,

 • domy opieki,

 • szpitale, hospicja i różnego rodzaju ośrodki, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi),

 • opiekunka dziecięca może też pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi.

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne

 2. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 3. Podstawy działalności gospodarczej

 4. Język obcy zawodowy

 5. Propedeutyka zdrowia

 6. Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii

 7. Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia i zdrowia

 8. Organizacja ochrony zdrowia

 9. Język migowy

 10. Technologie informatyczne

 11. Teoretyczne podstawy pielęgnowania dziecka

 12. Teoretyczne podstawy wychowania dziecka

 13. Teoria wychowania muzycznego

 14. Teoria wychowania artystycznego

 15. Pracownia pielęgnacji dziecka

 16. Pracownia wychowania dziecka

 17. Wychowanie dziecka przez literaturę i muzykę

 18. Wychowanie artystyczne dziecka

 19. Opieka nad dzieckiem

 20. Praktyki zawodowe na II i IV semestrze

Absolwenci, po zdanym państwowym egzaminie zawodowym, otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass.

Nauka na tym kierunku kończy się

PAŃSTWOWYM EGZAMINEM ZAWODOWYM

prowadzonym przez

Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Szczegóły dostępne na stronie  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (kliknij tutaj)

bottom of page