top of page

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Czas nauki:  2 lata (4 semestry)

Czesne: kierunek bezpłatny

 

Zawód: opiekun w Domu Pomocy Społecznej

 • opiekun w Domu Pomocy Społecznej pełni rolę osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, 

 • dostrzega potrzeby i problemy mieszkańców Domu Pomocy Społecznej,

 • współpracuje z zespołem terapeutycznym tworząc i realizując indywidualne programy oddziaływań skierowanych na osobę korzystającą z pomocy instytucjonalnej.

Potencjalne miejsca pracy:

 • całodobowe domy pomocy społecznej,

 • zakłady opiekuńczo-lecznicze,

 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej dziennego pobytu.

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne

 2. Podstawy organizacji w domu pomocy społecznej

 3. Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie człowieka

 4. Teoretyczne podstawy opieki

 5. Metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej

 6. Język obcy w pomocy społecznej

 7. Usługi opiekuńcze

 8. Aktywizacja osoby podopiecznej

 9. Trening umiejętności społecznych

 10. Praktyki zawodowe na II i IV semestrze

Absolwenci, po zdanym państwowym egzaminie zawodowym, otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass.

Nauka na tym kierunku kończy się

PAŃSTWOWYM EGZAMINEM ZAWODOWYM

prowadzonym przez

Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Szczegóły dostępne na stronie  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (kliknij tutaj)

bottom of page