top of page

OPIEKUN MEDYCZNY

Czas nauki:  1,5 roku (3 semestry)

Czesne: kierunek bezpłatny

 

Zawód: opiekun medyczny

 • opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe,

 • rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,

 • pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne,

 • asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną.

Potencjalne miejsca pracy:

 • podmioty lecznicze (szpitale, przychodnie itp.),

 • ośrodki rehabilitacyjne,

 • domy spokojnej starości,

 • domy pomocy społecznej.

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne

 2. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

 3. Zdrowie publiczne

 4. Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

 5. Zarys psychologii, socjologia

 6. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 7. Język migowy

 8. Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia

 9. Zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne i opiekuńcze

 10. Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

 11. Praktyki zawodowe na I i II semestrze

Absolwenci, po zdanym państwowym egzaminie zawodowym, otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass.

Nauka na tym kierunku kończy się

PAŃSTWOWYM EGZAMINEM ZAWODOWYM

prowadzonym przez

Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Szczegóły dostępne na stronie  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (kliknij tutaj)

bottom of page