top of page

PODOLOG

podolog.webp

Czas nauki:  2 lata (4 semestry)

Czesne: kierunek bezpłatny

 

Zawód: podolog

 • wykonuje zabiegi profilaktyczno - pielęgnacyjno - lecznicze na stopach

 • prowadzi edukację i profilaktykę w zakresie zdrowia stóp 

 • wykonuje zabiegi podologiczne

Potencjalne miejsca pracy:

 • salony kosmetyczne i odnowy biologiczne 

 • sanatoria lecznicze

 • kluby sportowe

 • poradnie specjalistyczne np: diabetologiczne, chirurgiczne

 • własna działalność gospodarcza - gabinet podologiczny 

Program nauczania:

 1. BHP

 2. podstawy podologii

 3. wykonywanie zabiegów podologicznych

 4. edukacja i profilaktyka w zabiegach podologicznych 

 5. język obcy zawodowy

Absolwenci, po zdanym państwowym egzaminie zawodowym, otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass.

Nauka na tym kierunku kończy się

PAŃSTWOWYM EGZAMINEM ZAWODOWYM

prowadzonym przez

Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Szczegóły dostępne na stronie  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (kliknij tutaj)

bottom of page