top of page

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

Czas nauki:  2 lata (4 semestry)

Czesne: kierunek bezpłatny

 

Zawód: higienistka stomatologiczna

 • higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty,

 • wykonuje wstępne badania diagnostyczne, higienizację pacjentów w różnym wieku,

 • dobiera środki do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej,

 • prowadzi porady dietetyczne,

 • wykonuje zabiegi takie jak: piaskowanie, polerowanie, skalingi nad i poddziąsłowe, lakierowanie i lakowanie uzębienia w zakresie profilaktyki kariologicznej, impregnacje zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu, wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgamatowych.

Potencjalne miejsca pracy:

 • gabinety stomatologiczne

 • gabinety profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach

Program nauczania:

 1. Wychowanie fizyczne

 2. Podstawy przedsiębiorczości

 3. Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia

 4. Propedeutyka stomatologiczna

 5. Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce stomatologicznej

 6. Pierwsza pomoc w zagrożeniu życia i zdrowia

 7. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 8. Elementy psychologii

 9. Język obcy w stomatologii

 10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 11. Język migowy

 12. Technologie informatyczne

 13. Zarys mikrobiologii

 14. Podstawy farmakologii

 15. Technika i zasady pracy w gabinecie stomatologicznym

 16. Działalność profilaktyczno lecznicza higienistki stomatologicznej – zajęcia praktyczne

 17. Praktyki zawodowe na III i IV semestrze

Absolwenci, po zdanym państwowym egzaminie zawodowym, otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass.

Nauka na tym kierunku kończy się

PAŃSTWOWYM EGZAMINEM ZAWODOWYM

prowadzonym przez

Okręgową Komisję Egzaminacyjną

Szczegóły dostępne na stronie  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (kliknij tutaj)

bottom of page